SALAY TELEKOM


Satış Ortaklığı Kuralları

İş bu Anlaşma, www.Salay.Com.Tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren hüküm ifade etmekte olup Salay Satış Ortaklığı Programı üyesi olarak katılım bakımından geçerli olan koşulları içerir.

BAYİ HİZMETLERİ

Tüm bayilerimiz, öncelikli hizmet, özel satış temsilcileri ve uygun fiyat ürün hizmetlerinden yararlanmaktadır.

KURUMSAL HİZMETLER

Kurumlara özel barındırma, yazılım, lisans ve güvenlik hizmetleri, özel satış temsilcileri ve hızlı destek.

SATIŞ ORTAKLARIMIZ

Satış ortaklarımızın bu pazarda büyümesine, kazanmasına ve istihdam sağlamasındaki basamakları oluşturuyoruz.

Satış Ortaklığı Kuralları

1. Satış Ortaklığı Programının Kaydı.

Sisteme kayıt olabilmek için, web sitemiz üzerinde yer alan Müşteri Kayıt linkinde bulunan form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Satış ortaklığı hesabı ancak program yetkilisi tarafından incelendikten sonra onaylanacaktır. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Maddesi anlamında İntihara yönlendirme, Çocukların cinsel istismarı, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, Sağlık için tehlikeli madde temini, Müstehcenlik, Fuhuş, Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak yayıncı satış ortaklığı programından çıkartılır. Siteniz, kanunsuz, karalayıcı, müstehcen, rahatsız edici veya başka bir şekilde sakıncalı görüntü veya içeriği barındırıyor ve yasadışı faaliyetleri kolaylaştırmak, şiddete teşvik, telif hakkı ihlalinde bulunuyorsa programa dahil edilmez. Ayrıca tüm adli ve idari merciler tarafından resmi kanallarla talebi halinde sistemde kayıtlı bilgileriniz kendileri ile paylaşılacaktır.

2. Sitemizin linklerinin kullanılması.

Salay satış ortaklığı programı dahilinde, sitelerinizde bannerlar, metin reklamlar kullanabilirsiniz. Ancak hiçbir biçimde Webadam’ın izin vermeyeceği tarzda marka ve ticaret ünvanı kullanılamaz. Toplu mail programları ile SPAM yapmak kurallara aykırıdır. Webadam’a ait hosting paket ve fiyatlarında değişiklik veya kullanıcıyı kandırmaya yönelik, paket haricinde vaatler bulunmak kesinlikle yasaktır. Salay belirli periyotlar ile satış ortaklığı sistemine dahil olan siteleri inceler ve kurallara aykırı bulduklarının hesabını kapatma hakkına sahiptir. Kurallara uymayan kişinin hesabı kapatılır ve içerideki bakiye ödenmez. Yönlendirdiğiniz müşteri, daha önce hizmet almış bir Salay müşterisi ise tarafınıza komisyon ödenmez, tutarlar yalnızca yeni müşteriler için geçerlidir.

3. Komisyonlar.

Salay Satış Ortaklığı Programı aşağıdaki komisyon oranlarına göre ödeme yapmaktadır.
Komisyon Oranları %25 dir.

4. Komisyon Ödemesi.

Komisyon kazançları, hakkedişi takip eden bir sonraki ayın 20. günü sanal karta yatırılır. Sanal kartdaki bakiye ister Salay üzerinden yapılacak alışverişlerde kullanabilir ya da kendi banka hesabınıza aktarılabilir. Ödeme alabilmek için profil bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmuş olması gerekmektedir. Profil bilgilerinin eksik, yanlış, farklı ya da hatalı verilmiş olmasından dolayı Salay sorumluluk kabul etmez. Fatura kesemeyen yayıncılar bakımından %10 Stopaj kesildikten sonra kalan ücret hesabınıza yatırılmaktadır. Yapılacak ödemelerde alt ödeme limiti 50.00 TL’dir.

5. Tanıtım Çalışmaları.

Yapılması istenmeyen tanıtım çalışmaları ve türleri
İstenmeyen (spam) mail gönderimi,
IRC ilanları,
Salay kimlik, adres veya diğer gerekli bilgiler ile ilgili yanlış veya eksik bilgi sağlanması,
Herhangi bir şekilde sistemi veya ziyaretçileri yanıltmak, hile girişimi
Iframe kullanımı,
PPC ağlarda Webadam’a trafiği yönlendirmek amacı ile Salay ile ilgili anahtar kelimeler için teklif verilebilir.
Fakat, aşağıdaki anahtar kelime ve gruplarına izin verilmemektedir.
• “Salay”
• “Salay.Com.Tr”
• “www.Salay.Com.Tr”
PPC kampanya reklamı oluştururken, görünen URL kısmında “www.Salay.Com.Tr” ya da “Salay.Com.Tr”, gibi webadam’a ait domainler gösterilmesine izin verilmez.

6. Anlaşma Hükümleri.

Bu Anlaşmanın süresi Ortaklık Programı Uygulama kabulünü takiben başlayacak ve her iki taraf tarafından sonlandırıldığı zaman sona erecektir. Siz ya da Salay diğer tarafa fesih bildirimini yazılı biçimde yapmak suretiyle (email metoduyla), gerekçeli veya gerekçesiz olarak, herhangi bir zamanda bu sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Kayıtlar üzerinde yer alan e-posta adresine e-posta ile yapılacak uyarı yeterlidir ve mevcut süre de makul süre olarak kabul edilir. Bu Sözleşmenin koşullarını ihlal ettiğiniz için bu anlaşma sona ererse komisyon ödemeleri, fesih tarihinden öncekiler de dahil olmak üzere ödenmez, ödemeye hak kazanılamaz. Kazanılan tüm kazançlar kaybedilir. Bu Anlaşma, diğer herhangi bir nedenle sona ererse, sadece satış Anlaşmanın süresi boyunca meydana gelen bir komisyon kazanmak için ilgili siparişleri iptal veya iade edilmez, sadece fesih tarihine kadar kazanılan komisyonlar uygun görüldüğü takdirde ödenir. Webadam, doğru miktarda ödeme olduğundan emin olmak için makul bir süre için son ödeme yapılmasını durdurma hakkını saklı tutabilir.

7. Sözleşme Hükümleri Değişikliği.

Salay herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Anlaşmada yer alan herhangi bir şart veya koşulu değiştirebilir. Kayıtları üzerinde herhangi bir adrese ki bu e-posta adresidir, değişim ya da yeni bir anlaşma maddesi ekleyebilir bu bildirim geçerli bir bildirim olarak kabul edilir. İşbu Anlaşmanın koşulları açısından değişiklikleri email ile bildirmek yeterli bir uyarı olarak kabul edilir. Değişiklikler, komisyon ücreti, komisyon programları, ödeme usul ve Ortaklık Programı kuralları kapsamında değişiklikleri içerir (Ancak bunlarla sınırlı değildir) . Webadam, yukarıda belirtildiği gibi hizmetle ilgili değişiklikleri haber verildikten sonra 48 saat sonra aksi belirtilmedikçe, yürürlüğe sokar. Herhangi bir değişiklik tarafınızca kabul edilemeyecek nitelikte ise sizin tarafınızdan yazılı olarak Noter kanalı ile bildirilmesi gerekmektedir. Ortaklık Programına katılımın devamlılığı, sitemizde bir değişiklik olduğunda ya da yeni bir anlaşma bizim tarafımızdan size gönderildiğinde yayınlanan ya da gönderilen şekli ile değişikliği bağlayıcı şekilde kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

8. Tarafların İlişkisi.

Siz ve Salay bağımsız firmalar, bu Anlaşma ile hiçbir şekilde, herhangi bir ortaklık, ortak girişim, ajans, franchising, satış temsilcisi, ya da taraflar arasındaki istihdam ilişkisi yaratmamaktadır. Siz, bizim adımıza herhangi bir teklif vermek veya bir beyanda bulunmak veya bir teklifi kabul etmek bakımından her hangi bir yetkiye sahip olmayacaksınız. Salay bir acente değildir ve Salay anlaşma şartlarını ihlal eden herhangi bir davranış bakımından sorumluluğu açıkça reddeder.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

Webadam, bu Anlaşma ile bağlantılı olarak ya da Ortaklık Programı ile birlikte ortaya çıkan, doğrudan, dolaylı, özel veya sair hasarlardan sorumlu tutulamaz, ya da herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından dolayı Webadam’dan tazminat talep edilemez. Ayrıca, bu Anlaşma ve Ortaklık Programı ile doğan tüm sorumluluk, anlaşma şartlarımızı ihlal herhangi bir davranış için bu Anlaşma uyarınca ödenen veya ödenecek toplam komisyonları geçmeyecektir.

10. Sorumluluk Reddi.

Salay Ortaklık Programı bakımından ortaya çıkan performans ile ilgili ya da ticari kullanımdan kaynaklanan sorunlarda, sitemizin kesintisiz veya hatasız olacağı konusunda herhangi bir taahhüt vermediği tazminat talebi bakımından da kesinti veya hataların sonuçlarından kesinlikle sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı kayıtsız şartsız Webadam’ın bu tip teknik kesinti ve hatalar bakımından sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

11. Beyanlar ve Garantiler.

Bu vesile ile Salay tarafından hazırlanan işbu Anlaşmanın usulüne uygun ve geçerli olduğunu, sizin tarafınızdan yürütülen ve teslim edilen hizmetin Webadam’ın şartlarına uygun olarak yasal, geçerli ve bağlayıcı yükümlülük oluşturduğunu bize garanti etmiş sayılırsınız. Sizin tarafınızdan ilgili yürütme, teslimat ve performans onay veya başka kişilerin rızasını gerektirir durumlarda; usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişiden alınacak olan onayın tarafımıza ibraz edileceği kabul edilir. Ayrıca yukarıda da izah edildiği üzere; bu Anlaşmanın kanunlardan kaynaklanan, kanun hükmünde kararnamelerden kaynaklanan, tüzük ve yönetmeliklerden kaynaklanan, mükellefiyetlerinizin yanı sıra imza edildiği kabul ve taahhüdünüzdedir. Herhangi bir adli, idari, kanuni merciden resmi kanallarla gelecek talep halinde Salay istenmeyen toplu e-posta gönderiminize ilişkin bilgilendirmede dahil olmak üzere adı geçen kurum ve kuruluşlara bilgi verme hakkını saklı tutmaktadır. Bununla bağlantılı olarak hesap bilgilerinin açıklanması da dahil olmak üzere tüm faaliyetler ile ilgili herhangi bir soruşturma da ilgili yasal kurumlarla bilgilerinizi paylaşabiliriz.